Internetveikala lietošanas noteikumi

”Pārdevējs” veic tirdzniecību caur savu interneta veikalu vietnē https://kuukukaraliene.lv (turpmāk saukts – “Veikals”), un šāda veida tirdzniecība notiek uz zemāk aprakstītā distances līguma pamata.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt šos lietošanas nosacījumus vietnē. Izmantojot vietni un tās saturu, Jūs piekrītat lietošanas noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai esat tos izlasījis vai nē. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet mūsu vietni vai tās saturu.

Distances līgums

Šis līgums (turpmāk saukts – “Līgums”) tiek slēgts starp Pārdevēju un klientu, kas izdara Preces (pakalpojumu, programmu, produktu vai abonementu) pirkumu Veikalā (turpmāk saukts – “Pircējs”).

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā preces saskaņā ar Veikalā publicēto preču sortimentu un Pircēja pasūtījumu (turpmāk – “Preces”) atbilstoši Līguma noteikumiem.

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājaslapā https://kuukukaraliene.lv.

Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., epasta adresi, vārdu, uzvārdu, maksājumu informāciju un sekot vietnes norādēm. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected].

Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas iegūti Preču pasūtīšanas laikā, tiek apstrādāti saskaņā ar Veikala vietnē publicēto privātuma politiku.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu un pieslēgšanās detaļas produktam, paklapojumam vai platformai e-pasta veidā, 72 stundu laikā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts.

Visas cenas Veikalā ir norādītas ar PVN atbilstoši tā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai likmei. Apmaksu par Preci Pircējs veic Veikalā caur maksājumu platformu Stripe.com.

Pirkumi un tiešsaistes tirdzniecība

5.1. Ja maksājat ar debetkarti vai kredītkarti, jūs dodat Pārdevējam atļauju automātiski iekasēt ikmēneša maksu no jūsu kredītkartes vai debetkartes kā maksājumu par jūsu piekļuvi Programmām, Produktiem vai Pakalpojumiem bez papildu atļaujas, par ko Jūs saņemat elektronisku kvīti.

5.2. Ja maksājums netiek saņemts noteiktajā datumā, Jums būs trīs (3) dienu periods, lai veiktu maksājumu, pretējā gadījumā Programma, Produkts vai pakalpojumi netiks turpināti, un Pārdevējs patur tiesības nekavējoties un neatgriezeniski pārtraukt Jūsu piekļuvi precei.

5.3. Ja Jūs neveicat maksājumu savlaicīgi saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem vai brīvprātīgi nolemjat atteikties no mūsu programmām, produktiem vai pakalpojumiem jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ, Jūs joprojām būsiet pilnībā atbildīgs par pilnām pakalpojuma izmaksām.

5.4. Jūs piekrītat būt finansiāli atbildīgs par visiem pirkumiem, ko veicis jūs vai kāds, kas rīkojas jūsu vārdā. Jūs piekrītat izmantot Pārdevēja programmas, produktus, pakalpojumus un programmu materiālus tikai likumīgiem, nekomerciāliem mērķiem, nevis spekulatīviem, nepatiesiem, krāpnieciskiem vai nelikumīgiem mērķiem.

Vietnes lietošana un piekrišana
6.1. Vārdi, dizains, izkārtojums, grafika, fotogrāfijas, attēli, informācija, materiāli, dokumenti, dati, datu bāzes un visa cita informācija un intelektuālais īpašums, kas pieejams šajā tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību (“Saturs”), ir pārdevēja īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas normatīvie akti.

Intelektuālā īpašuma tiesības
7.1. Šī vietne un tās saturs ir īpašums, kas pieder tikai pārdevēja un/vai pārdevēja saistītajiem uzņēmumiem vai licences devējiem, ja vien nav norādīts citādi, un to aizsargā autortiesību, preču zīmju un citi intelektuālā īpašuma likumi.

7.2. Ja skatāties, iegādājaties vai piekļūstat mūsu vietnei vai jebkuram tās saturam, Jums tiek piešķirta licence tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai, kas attiecas tikai uz Jums.

Iegādājoties vai piekļūstot Pārdevēja vietnei vai jebkuram tās saturam, Jūs piekrītat:

8.1. Nekopēt, nedublēt un nezagt Pārdevēja vietni vai saturu. Jūs saprotat, ka jebkura darbība ar pārdevēja vietni vai tās saturu, kas ir pretrunā šiem lietošanas noteikumiem, tiek uzskatīta par zādzību, un Pārdevējs paturam savas tiesības saukt pie atbildības par zādzību, ievērojot likumu.

8.2. Lejupielādēt un/vai izdrukāt vienu atsevišķu vietnes lapu vai tās satura kopiju personiskai, nekomerciālai lietošanai, ar nosacījumu, ka jūs sniedzat Pārdevējam pilnu atsauci, saglabājot visas autortiesības, preču zīmju un citu īpašumtiesību paziņojumus un, ja tiek lietoti elektroniski, Jums jāiekļauj saite atpakaļ uz Vietnes lapu, no kuras tika iegūts Saturs.

8.3. Neapgalvot, ka Pārdeveja vietne vai tās saturs pieder Jums vai Jūs esat to radījis. Lejupielādējot, izdrukājot vai citādi izmantojot Pārdevēja vietnes saturu personiskai lietošanai, Jūs nekādā gadījumā neuzņematies īpašumtiesības uz Saturu – tas joprojām ir pārdevēja īpašums.

8.4. Jums ir jāsaņem Pārdevēja rakstiska atļauja, pirms izmantojat kādu no vietnes saturu savai komerciālai lietošanai. Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, tirgot, radīt atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt nekādā veidā vai vidē (tostarp pa e-pastu, vietni, saiti vai jebkuru citu elektroniski) jebkuru vietnes saturu, jo tas tiek uzskatīts par Pārdevēja darba zādzību.

Nobeiguma noteikumi

Pircējs, veicot Veikalā Preču pasūtījumu, automātiski apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt. Pārdevējs neatbild par Līguma saistību izpildes kavējumu vai neizpildi tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles jeb force majeure apstākļu dēļ.

Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus, tos publicējot Veikala vietnē.

Līgums pēdējo reizi atjaunināts 2023. gada 3. Novembrī.

Scroll to Top